En alle andere…

 

Bij Maisons du Monde zijn er heel wat diensten en beroepen betrokken om onze producten in de winkel te krijgen maar eveneens om onze winkels te ontwikkelen en uit te baten!

 • Bevoorrading : eerst vervoer van de producten van de leverancier naar onze magazijnen, daarna vervoer van de producten van onze magazijnen naar onze winkels.
 • Vervoer : vervoer van de goederen over zee of over de weg wanneer de producten aan de winkels of rechtstreeks aan de klanten geleverd worden.
 • Kwaliteit / Normen : beheer van de kwaliteit van onze meubels en decoratievoorwerpen met naleving van de van kracht zijnde normen
 • Technische dienst : bij de opening van een winkel coördineren onze werkteams onze bouwheren en eens het verkooppunt open is verzekert de onderhoudsdienst het beheer en het preventieve en curatieve onderhoud.
 • Algemene aankopen : als echte ondersteuning van de uitbating van onze winkels verzekeren de algemene aankopen het beheer van de aankoop van materialen en dienstprestaties voor onze verkooppunten en maatschappelijke zetels.

Hieronder vindt u voorbeelden van deze heel gevarieerde beroepen!

 

 

Anna, Importassistente

Mijn opdrachten:

 • Het goede verloop van de importstromen volgen
 • De interface verzekeren tussen de interne diensten van de onderneming en de externe partners
 • De betrouwbaarheid van de informatie verzekeren voor de verwerking van de bestellingen door de magazijnen

Mijn kwaliteiten:

 • Autonomie
 • Veelzijdigheid
 • Reactiviteit

Hoe heeft u Maisons du Monde ontdekt?
Ik kende de onderneming dus via haar winkels en via mijn persoonlijk netwerk vernam ik dat er een plaats vrij zou komen in de sector van de import logistiek en ik heb dus gesolliciteerd.
Ik ben nu al 5 jaar bij Maisons du Monde.

Wat vindt u het leukst in uw huidige job?
Het beroep van importassistent bestaat erin alle operaties uit te voeren van het ogenblik dat er een bestelling met een buitenlandse leverancier wordt getekend tot het ogenblik waarop deze in Frankrijk toekomt, met inbegrip van de uitklaring.
Het is een werk waar er heel veel contacten zijn zowel intern, bijvoorbeeld met de dienst aankopen, als extern met de leveranciers of de expediteurs.

Met Aziatische leveranciers werken betekent eveneens met een verschillende cultuur geconfronteerd worden en dit is eerder verrijkend.

Het is ook een heel levendig vak omdat je voor 100% in het operationele staat: de goederen moeten op tijd ingeladen worden, er kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen en er moeten snel oplossingen gevonden worden.

Welke kwaliteiten zijn er nodig om importassistente te worden?
Ik zou eerst zeggen organisatie : door het tijdsverschil zijn onze leveranciers enkel in de voormiddag bereikbaar, noodgevallen moeten dus in dit tijdsbestek behandeld worden.
Er is ook methode , nodig, logistiek werkt goed wanneer alles strikt verloopt. Reactiviteit en relationele kwaliteiten ten slotte zijn eveneens bepalende factoren.

Hoe verloopt een gewone werkdag?
Zoals ik zopas zei, is het ‘s morgens hoofdzakelijk de relatie met de leveranciers of de transporteurs en in de namiddag eerder het beheer zoals het plaatsen van de betalingen van de leveranciers. In feite is het heel gevarieerd, elke importoperatie is verschillend maar de rode draad is de coördinatie en de uitwisselingen met de volledige logistieke keten.

Kan u een anekdote vertellen die de mentaliteit en de waarden van Maisons du Monde illustreert?
Het is niet echt een anekdote maar ik zou het willen hebben over de solidaire vakantie die Maisons du Monde al talrijke jaren voorstelt. We vertrekken naar het buitenland met een partnervereniging van Maisons du Monde en we nemen deel aan de hulpacties aan de bevolking of aan co-ontwikkeling.

Ikzelf ben 2 weken naar Peru gegaan om te herbebossen: het is echt geniaal, ik was samen met 8 mensen van de onderneming die ik van bij het begin niet echt kende. Maisons du Monde heeft de reis en het verblijf ter plaatse gefinancierd en dit avontuur mogelijk gemaakt. Een echt geluk om een land te ontdekken terwijl dit nuttig is.

 

 

Michèle, Aankoopbeheerder

Mijn opdrachten:

 • De bevoorrading van de winkels vanuit het magazijn controleren
 • Het productcircuit volgen en hun rotatie op het netwerk optimaliseren

Mijn kwaliteiten :

 • Stiptheid
 • Nieuwgierigheid
 • Veelzijdigheid

Hoe heeft u Maisons du Monde ontdekt?
Ik ben in feite de uitzondering die de regel bevestigt, ik heb Maisons du Monde niet ontdekt, maar Maisons du Monde heeft mij ontdekt aangezien ik werkte in de onderneming die Xavier Marie in 1991 heeft overgenomen en die Maisons du Monde zou worden. Ik heb dus het geluk gehad een vrij compleet traject af te leggen in de onderneming en met haar te evolueren: winkelverantwoordelijke, met openingen van nieuwe winkels en daarna directrice van het netwerk. Daarna heb ik in de opslagplaats, het onthaal gewerkt en nu werk ik al een tiental jaar bij de aankoop waar ik me heel goed voel.

Wat vindt u het leukst in uw huidige job?
De aankoopbeheerder is verantwoordelijk voor de producten vanaf het ogenblik dat ze hier in de opslagplaats aankomen en volgt deze tot in de winkels. Ik sta garant voor de goede productrotatie en de goede bevoorrading. Ik heb dus veel contacten met de winkels en dat is heel leuk. Het is ook heel interessant om te werken met de levensloop van de producten. Dit ondernemend beroep maakt dat we in de werkelijke wereld staan, met de voeten op de grond blijven.

Welke kwaliteiten zijn er nodig om aankoopbeheerder te worden?
Eerst en vooral nieuwsgierigheid en polyvalentie. We gaan op zoek naar fouten en incoherenties en daarvoor mag men zich niet alleen op de dagelijkse activiteiten concentreren maar vaak moet men de volledige productketen afgaan om een event goed te begrijpen en een oplossing aan te reiken.

Hoe verloopt een gewone werkdag?
Ik werk in onze opslagplaatsen van Fos-sur-mer. Elke morgen moeten we de computerverwerkingen controleren die ‘s nachts worden uitgevoerd en alle bestellingen van de winkels omvatten.

Het kan dus gebeuren dat er problemen opgelost moeten worden door verschillende diensten, logistiek of ondersteuning te contacteren als het om een computerprobleem gaat. In de namiddag geven we de parameters in om de verzendingen van de volgende dag te optimaliseren.

Kan u een anekdote vertellen die de mentaliteit en de waarden van Maisons du Monde illustreert?
Ik herinner me de eerste jaren toen we nog in de omgeving van Brest gevestigd waren, de onderneming was kleiner, ik heb het geluk gehad om met Xavier Marie
te werken die toen heel betrokken was bij de aankoop en de logistiek. Hij kon uren met een basisproduct of met een heel revolutionair product bezig zijn omdat hij een heel eclectische smaak heeft, hij kwam in de opslagplaats zoals iedereen.

Vandaag is de onderneming enorm gegroeid maar we hebben een baas die vooral een visionair is en die deze feeling met het terrein behouden heeft zonder angst om soms « ijn handen vuil te maken ».

 

 

Video of our warehouses

top TV (antenne)

bottom TV (pied)