Financiën

 

De financiële diensten brengen heel gevarieerde beroepen bijeen met als gemeenschappelijk punt de verwerking van informatie en boekhoudkundige of financiële gegevens die noodzakelijk zijn voor de operationele werking van de activiteit van Maisons du Monde.

Dit omvat de functies van de beheercontrole, de boekhouding, de kasmiddelen en de interne controle...

Verderop vindt u een focus op een voor de retailwereld heel specifiek vak: de boekhouder van de winkel!


 

Alexandra, Boekhouder van een Winkel

Mijn opdrachten:

  • De inningen van een portefeuille winkels controleren
  • Oplossingen vinden voor boekhoudproblemen
  • De teams bijstaan

Mijn kwaliteiten :

  • Stiptheid
  • Organisatie
  • Gevoel voor cijfers

Hoe heeft u Maisons du Monde ontdekt?
Vooraleer ik bij Maisons du Monde terechtkwam had ik een hoger technisch diploma van beheersassistente en werd ik eerst als interim aangeworven voor een opdracht van enkele maanden. Ik kende het merk reeds via de winkels. Na de opdracht van 3 maanden werd me een contract van onbepaalde duur voorgesteld dat ik aanvaard heb.
Als winkelboekhouder verzeker ik de interface tussen de boekhouding van de winkel en de zetel, we helpen hen om al hun kasproblemen op te lossen.

Wat vindt u het leukst in uw huidige job?
Ik hou het meest van het contact met de winkels, het feit zich nuttig te voelen wanneer men geholpen heeft om een probleem van hun kassa of een dagelijks probleem op te lossen. Ik ben belast met het opvolgen van een veertigtal winkels waarmee ik dus heel regelmatig contact heb: de winkeldirecteurs maar ook de kassaverantwoordelijken. We hebben eveneens veel winkels buiten Frankrijk bijvoorbeeld in Italië en in Spanje en ik moet dus ook met hen kunnen communiceren.

Welke kwaliteiten zijn er nodig om winkelboekhouder te worden?
Ik zou zeggen vooreerst nauwgezetheid en organisatie omdat er een groot aantal winkels opgevolgd moeten worden. Men moet ook vrij polyvalent zijn omdat de verschillende aard van de problemen een aanpassing vereist.

Hoe verloopt een gewone werkdag?
Het principe is dat men gevraagd wordt en dat men er is om onze correspondenten in de winkels te helpen. Dat kan een prijsfout, een probleem met een betalingsmiddel... zijn. We helpen hen met de bankstortingen en we controleren de conformiteit van de consumptiekredietdossiers met onze partners.

Kan u een anekdote vertellen die de mentaliteit en de waarden van Maisons du Monde illustreert?
U heeft zeker al gehoord van de « solidaire vakanties » die Maisons du Monde voorstelt. Die hebben zo’n succes dat er meer vraag dan aanbod is. Er wordt dan ook een loting georganiseerd. Eén van mijn gesprekpartners in de winkel had gesolliciteerd en ik had ‘s morgens in een interne mail gezien dat ze geselecteerd was. Het grappigste was dat ik de eerste was die het haar aan de telefoon vertelde: ze was dolgelukkig, het deed deugd om haar zo te zien. Dat is Maisons du Monde!