HR

 

De human resources omvatten alle functies die de grootste troef van Maisons du Monde begeleiden, doen groeien en ontwikkelen: onze medewerkers. De rekrutering, opleiding, personeelsadministratie en het juridisch-sociale luik vormen de 4 pijlers van de Human Resourcesdienst van Maisons du Monde.

Verderop vindt u wat meer uitleg over het beroep van payrollbeheerder!

 

 

Charlotte, Payrollbeheerder

Mijn opdrachten:

  • De berekening van de loonfiches beheren
  • De inkomende en vertrekkende personeelsleden en de situaties beheren

Mijn kwaliteiten :

  • Gevoel voor cijfers
  • Stiptheid
  • Discretie
Hoe heeft u Maisons du Monde ontdekt?
Ik heb Maisons du Monde als klant ontdekt vooraleer ik in de onderneming ging werken. Ik heb een diploma algemene boekhouding en daarna heb ik een licentiaatsdiploma HR-management met specialisatie lonen behaald. Ik ging eerst als interim aan de slag voor een vervanging van 3 maanden, dan kreeg ik een contract voor bepaalde duur en vervolgens werd ik voor onbepaalde duur aangeworven en dit sinds bijna 3 jaar.

Wat vindt u het leukst in uw huidige job?
Hier op de zetel beheren we meer dan 5000 loonfiches per maand. Ik ben natuurlijk niet alleen aangezien de dienst een vijftiental collega’s telt. Het specifieke is dat we ook de lonen van onze buitenlandse winkels beheren. Ik hou me bijvoorbeeld met onze werknemers in België en Luxemburg bezig, naast een aantal winkels in Frankrijk en het komt niet zo vaak voor in ons beroep dat we verschillende wetgevingen kunnen ontdekken.

Wat me in de eerste plaats bevalt, is het levendige aspect, de relatie met de werknemers en de winkels.

U ziet het, ik werk op de zetel, maar ik heb echt de indruk dat ik deel uitmaak van de winkel waarvan ik de looncorrespondente ben. Vervolgens waardeer ik eveneens dat ik altijd op de hoogte mag zijn van de wetten en de sociale regels die op de lonen betrekking hebben.

Welke kwaliteiten zijn er nodig om payrollbeheerder te worden?
Je moet goed georganiseerd zijn, je moet prioriteiten en noodgevallen kunnen beheren, met name de nieuwe en de vertrekkende werknemers. Er is een goede teamgeest voor nodig, elkaar als beheerder helpen zorgt ervoor dat de uitstekende sfeer op de dienst behouden blijft. Uiteraard is discretie een onmisbare kwaliteit: we werken in een human resourcesdienst.

Ten slotte is het belangrijk om geduldig en didactisch te zijn met de winkels en de werknemers die vaak verduidelijking wensen over onderwerpen die soms ingewikkeld zijn. De antwoorden moeten zo duidelijk mogelijk zijn, door uit te leggen waarom, en altijd met de glimlach.

Hoe verloopt een gewone werkdag?
De payroll leeft veel op het tempo van de winkels. Bijvoorbeeld op maandag en dinsdag verwerken we alle informatie die we hebben ontvangen sinds het begin van het weekend waar de winkels open zijn.

Woensdag en donderdag beheert de dienst de essentiële zaken en regelmatige vervaldata zoals de voorschotten of de stortingen of nog deze en gene aangifte. En natuurlijk werken we op het einde van de maand hoofdzakelijk aan de berekening van de wedden en lonen.

Kan u een anekdote vertellen die de mentaliteit en de waarden van Maisons du Monde illustreert?
In de HR-dienst is er een jarenlange traditie: elke donderdag brengt één van de werknemers ontbijt voor de hele dienst : toch zo’n 40 mensen! De traditie wordt heel goed nageleefd, er is een planning met de data die voor iedereen voorzien zijn en iedereen neemt eraan deel, ook onze directeur. Het is de gelegenheid bij uitstel om te praten met mensen met wie we niet dagelijks samenwerken, een echt gezellig moment.